Skip to main content
2018-02-05

Lätt att göra fel ska bli lätt att göra rätt

2018-02-05

”Det ska vara lätt att göra rätt är en devis man ser i allt fler offentliga verksamheters visioner. Nu blir visionerna verklighet för några av våra myndigheter i digitaliseringens framkant.” Det säger Henrik Gavelli, CEO på Redpill Linpro – företaget som underlättar samhällsnytta genom system och tjänster för öppna API:er.

Det pågår en stor omstrukturering i offentlig sektor där visionen ”det ska vara lätt att göra rätt” omsätts i praktiken genom framsynt myndighetsutövande och digitala tekniksprång. 

Skatteverket och Arbetsförmedlingen är exempel på två myndigheter som gör visionen till verklighet. I sina förnyelseresor där de gått från att vara kontrollmyndigheter till servicemyndigheter vill man skapa möjlighet för extern innovation inom ramen för myndighetens regelverk. 

Skatteverket flyttar ut sitt regelverk så att externa redovisningssystem och kunder kan göra rätt från början i sin redovisning till Skatteverket. Genom öppna APIer kan den externa aktören alltid göra rätt utan att Skatteverket måste kontrollera i efterhand, något som sparar både tid och resurser och ger möjlighet till snabbare och mer frekvent utbyte av information mellan Skatteverket och de externa aktörerna. Snart kommer alla redovisningssystem på marknaden själva utföra alla kontroller utan att slutkunden behöver göra komplicerade och tidskrävande sammanställningar och uträkningar för kontroll av myndigheten i efterhand. Detta ger stor samhällsnytta för medborgare och myndighet. 

Arbetsförmedlingen flyttar ut sin värdefulla matchningsdatabas för arbetssökande och arbetstagare för att möjliggöra för externa rekryteringsbolag att skapa fler möjligheter till matchning av arbetsgivare och arbetstagare. Varje ny person i arbete är en vinst för Sverige. 

Genom öppna APIer kommer de externa aktörerna kunna innovera på AFs matchningsdatabas och både nyttja informationen och berika databasen. Myndigheten kan bli informationsnavet i ett nationellt ekosystem för all matchning av arbeten i Sverige, vilket även här skapar stor samhällsnytta. 

Öppna API:er skapar stora möjligheter för innovation och ökad samhällsnytta. Myndigheter kan samverka med andra myndigheter och externa aktörer på helt nya sätt. Ekosystemet kan nyttja innovationskraften från många aktörer. 

– Arbetsförmedlingen och Skatteverket är bra exempel på organisationer där öppenhet, transparens och en vision om att det ska vara lätt att göra rätt tillsammans med digital innovation skapar stor samhällsnytta. 

Det ska bli mycket intressant att följa dessa organisationer och de som snart kommer att följa i dessa spår. I det nya scenariot där man vänt ut och in på sin verksamhetsmodell kommer innovationen öka och nya tjänster och samarbeten uppstår, avslutar Henrik. 

Digitala ekosystem ger en tydlig samhällsförbättring och ökad effektivitet. Öppna APIer är ett fundament för att realisera denna digitala vision.

Contact me
The contact details you have provided in connection with this service will be used to contact you with further information. Learn more about how we handle your personal information here.
 
 I've read and accepted the privacy-policy
Written by Henrik Gavelli